Print

Zllakuqan/Zlokućane, komuna e Klinës/Klina

Zllakuqan/Zlokućane, komuna e Klinës/Klina

Colaj, Bardhec (Zef)

Colaj, Nikë (Bardhec)

Share