Print

Zatriq/Zatrić, komuna e Rahovecit/Orahovac

Zatriq/Zatrić, komuna e Rahovecit/Orahovac

Vehapi, Xhafer (Hamëz)

Kastrati, Esat (Rrahim)

Kastrati, Mazllum (Alush)

Share