Print

Vraniq/Vranić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Vraniq/Vranić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Lleshi, Kolë (Gjon)

Lleshi, Mark (Tunë)

Share