Print

Viqë/Viča, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Viqë/Viča, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Rexhepi, Daut (Avdulla)

Share