Print

Shipitullë/Šipitula, komuna e Obiliqit/Obilić

Shipitullë/Šipitula, komuna e Obiliqit/Obilić

Mjekiqi, Mehaz (Salih)

Share