Print

Bajçinë/Bajčina, komuna e Podujevës/Podujevo

Bajçinë/Bajčina, komuna e Podujevës/Podujevo

Ajvazi, Xhafer (Lam)

Lepaja, Beqir (Xhafer)

Lepaja, Rrahim (Kadri)

Ramadani, Rrahim (Bejtë)

Share