Print

Mazhiq/Mažić, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Mazhiq/Mažić, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Shabani, Avni (Rasim)

Zeneli, Rabije (Alush)

Zeneli, Rifat (Alush)

Share