Print

Biti e Epërme/Gornja Bitinja, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Biti e Epërme/Gornja Bitinja, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Bakiu, Sami (Muharrem)

Share