Print

Prezantimi i regjistrit tё tё vrarёve, tё zhdukurve dhe tё rёnёve nё burgun e Deçanit

Prezentimi i regjistrimit tё tё vrarёve, tё zhdukurve dhe tё rёnёve nё komunёn e Decanima/Deçan.

Share