Print

Prezantimi i regjistrit tё tё vrarёve, tё zhdukurve dhe tё rёnёve nё burgun e Ferizajit

Prezantimi i regjistrimit të Shqiptarëve të vrarë dhe te zhdukur në Ferizaj

Share