Print

Prezantimi i regjistrit tё tё vrarёve, tё zhdukurve dhe tё rёnёve nё burgun e Vushtrrisë

Prezantimi i regjistrimit të Shqiptarëve të vrarë dhe te zhdukur në Vushtrri.

Share