Print

Video

Promovimi i Kartës mbi dokumentimin e të gjitha viktimave të dhunës së armatosur, Akademia Britanike, Londër, 15. Shtator 2011.
Mirësjellja e Oxford Research Groupi
 Promovimi i Liber Kujtimit te Kosoves, Prishtinë, 07.09.2011. (kohëzgjatja e 6.05 minuta)
 Promovimi i Liber Kujtimit te Kosoves, Prishtinë, 07.09.2011. (kohëzgjatja e 38.16 minuta)
Share