- - http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?lang=zh -

Galeria

Prezantimi dhe evaluimi i Bazës së të dhënave të Librit të Kujtimit të Kosovës, 4 shkurt 2015, Prishtinë


Prezantimi dhe evaluimi i Bazës së të dhënave të Librit të Kujtimit të Kosovës, 6 shkurt 2015, Belgrad