Print

Tërpezë/Trpeza, komuna e Malishevës/Mališevo

Tërpezë/Trpeza, komuna e Malishevës/Mališevo

Krasniqi, Hasan (Xhemë)

Krasniqi, Jashar (Sherif)

Krasniqi, Demush (Demush)

Share