Print

Ratish i Epërm/Gornji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Ratish i Epërm/Gornji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Vlahović, Milka (Radun Marković)

Radunović, Milica (Vukoje)

Kovač, Darinka (Radovan Vujošević)

Marković, Vukosava (Radovan Vujošević)

Share