Print

Rakinicë/Rakitnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Rakinicë/Rakitnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Bojaj, Rrahman (Sylë)

Durmishi, Fekë (Fejzë)

Dajaku, Sahit (Imer)

Share