Print

Prapaqan/Papraćane, komuna e Deçanit/Dečani

Prapaqan/Papraćane, komuna e Deçanit/Dečani

Shala, Muhamet (Bajram)

Lokaj, Burim (Isuf)

Krasniqi, Haxhi (Rexhep)

Share