Print

Ponoshec/Ponoševac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Ponoshec/Ponoševac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Ratković, Vladimir (Mateja)

Bakraj, Binak (Sadri)

Neziraj, Ramë (Ali)

Share