Print

Llukë e Epërme/Gornja Luka, komuna e Deçane/Dečani

Llukë e Epërme/Gornja Luka, komuna e Deçane/Dečani

Muçaj, Demë (Osmon)

Muçaj, Shaban (Binak)

Share