Print

Krushec/Kruševac, komuna e Pejës/Peć

Krushec/Kruševac, komuna e Pejës/Peć

Binakaj, Ekrem (Ukë)

Shala, Idriz (Sefer)

Krasniqi, Ramë (Haxhi)

Share