Print

Korroticë e Epërme/Gornja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Korroticë e Epërme/Gornja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac
Ahmeti, Ramadan (Islam)

Shapeta, Metush (Sejdi)

Stojčević, Dragiša (Dane)

Deliu, Haki (Zenë)

Share