Print

Klinë e Poshtme/Donja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Poshtme/Donja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Hasani, Tahir (Brahim)

Hajdini, Azize (Hajzer Mala)

Musliu, Brahim (Hajrë)

Share