Print

Klinë e Epërme/Gornja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Epërme/Gornja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Šmigić, Dostana (Bogić)

Smajli, Avdyl (Latif)

Avdiu, Daut (Fazli)

Osaj, Agim (Sadri)

Osaj, Hakë (Sadri)

Share