Print

Jasiq/Jasić, komuna e Deçanit/Dečani

Jasiq/Jasić, komuna e Deçanit/Dečani

Idrizaj, Mirsad (Zenel)

Kuzmanović, Vitomir (Mirko)

Share