Print

Rznić/Irzniq, opština Dečani/Deçane

Rznić/Irzniq, opština Dečani/Deçane

Çeku, Maxhun (Malë)

Zejnaj, Malë (Avdyl)

Çekaj, Dinë (Miftar)

Berisha, Halil (Sadik)

Dervishaj, Emine (Miftar Berisha)

Përgjegjaj, Avni (Adem)

Tolaj, Sabrije (Nezir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share