Print

Gjinoc/Đinovce, komuna e Suharekës/Suva Reka

Gjinoc/Đinovce, komuna e Suharekës/Suva Reka

Morina, Sylë (Jakup)

Shala, Bedri (Veli)

Share