Print

Dubovik, komuna e Deçanit/Dečani

Dubovik, komuna e Deçanit/Dečani

Shala, Ramush (Hysen)

Shala, Idriz (Sefer)

Vuković, Vučić (Zarija)

Share